Biologiczna Rekonstrukcja Stawów

z wykorzystaniem komórek macierzystych

Zaawansowana metoda bioimplantacji wykonana w technice tzw. SUCHEJ ARTROSKOPII pozwala na wszczepienie komórek macierzystych w uszkodzoną strukturę chrząstki stawowej. Pacjenci z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, nie kwalifikujący się do zabiegów endoprotezoplastyki mają możliwość powrotu do zdrowia poprzez biologiczną rekonstrukcję uszkodzonej chrząstki stawowej.

Biologiczna artroskopowa rekonstrukcja chrząstki z wykorzystaniem komórek macierzystych ze sznura pępowinowego.

Szpital św. Łukasza w Bielsku-Białej

Ośrodek Biologicznej Rekonstrukcji Stawów

Ośrodek działa w Szpitalu św. Łukasza w Bielsku- Białej. Został założony w 2015 roku, a jego pomysłodawcą był dr n. med. Bogusław Sadlik. Celem pracy ośrodka jest przede wszystkim rozwój nauk o medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu- zwłaszcza w stawie kolanowym i skokowym.

Zespół BJRD

Kierownik BJRD

dr n. med. Bogusław Sadlik

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
Szpital Świętego Łukasza, Bielsko- Biała

dr n. med.
Adrian Błasiak

lek. med.
Mariusz Puszkarz

lek. med.
Grzegorz Jarosławski

lek. med.
Rafał Ring

lek. med.
Bartłomiej Bobójć

mgr
Piotr Kotajny

dr n. med.
Michał Wolańczyk

lek. med.
Roman Frach

inż.
Katarzyna Kolano

lek. med.
Wojciech Klon

lek. med.
Adrian Matlak

lek. med.
Hubert Laprus

mgr
Kamil Kublin

lek. med.
Karol Pałka

Opis nowej metody leczenia

Wprowadzenie

Zespół ortopedów Szpitala św. Łukasza w związku z zaawansowaną działalnością badawczo-rozwojową prowadzi eksperymentalne badania naukowe z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Lekarze z ośrodka biologicznej rekonstrukcji stawów (BJRD) we współpracy z PKBM realizują w szpitalu projekt badawczy w ramach zatwierdzonego przez Komisję Bioetyczną Eksperymentu Medycznego. Dotychczasowe wyniki kliniczne prowadzonego projektu są zadowalające, co potwierdzają dane diagnostyczne pozyskane w obrazowaniu w rezonansie magnetycznym oraz relacje zoperowanych Pacjentów.

Zaawansowana metoda bioimplantacji wykonana w technice tzw. SUCHEJ ARTROSKOPII pozwala na wszczepienie komórek macierzystych w uszkodzoną strukturę chrząstki stawowej. Pacjenci z rozpoznaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, nie kwalifikujący się do zabiegów endoprotezoplastyki mają możliwość powrotu do zdrowia poprzez biologiczną rekonstrukcję uszkodzonej chrząstki stawowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób chcących uprawiać różne formy aktywności fizycznej, którzy ze względu na swoje dolegliwości są zmuszeni do rezygnacji ze sportu. Ta innowacyjna forma operacji kolana pozwala na rozwiązanie bieżących problemów aktywnych pacjentów.

Tytuł eksperymentu:
Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych osadzanych na matrycy z kwasu hialuronowego pozyskanych z galarety Whartona sznura pępowinowego od niezgodnego dawcy niespokrewnionego, w leczeniu pacjentów z degeneracyjnymi i urazowymi uszkodzeniami chrząstki stawu kolanowego oraz łąkotki metodą artroskopii suchej, u których zastosowane wcześniej leczenie zachowawcze lub operacyjne nie przyniosło poprawy stanu klinicznego.

W ostatnich latach ortopedia skupia swoją uwagę na możliwościach biologicznego
odtwarzania uszkodzonych struktur stawowych, które to metody określane są
jako inżynieria tkankowa bądź medycyna regeneracyjna. Nasz ośrodek specjalizuje
się właśnie w tego typu procedurach leczniczych, które mogą przywrócić pełną sprawność narządu ruchu, a co najistotniejsze, zmniejszyć ilość pacjentów cierpiących na zwyrodnienie stawów kolanowych.

U podstaw medycyny regeneracyjnej znajduje się nowoczesna fizjoterapia i
preparaty lecznicze, wspomagające regenerację tkanek, a także poprawa
higieny, trybu życia oraz przywrócenie prawidłowego składu diety. Innymi słowy „prześwietlenie” wszystkich czynników, które mogą być powodem uszkodzenia lub choroby stawów oraz pobudzenie mechanizmów samoregeneracji naszego organizmu.

W przypadku, gdy uszkodzenie chrząstki jest znaczące, niezbędna staje się interwencja chirurgiczna. Biologiczna rekonstrukcja stawów jest próbą odtworzenia tych struktur, które zostały uszkodzone w wyniku urazu bądź choroby zwyrodnieniowej w sposób biologiczny, bez stosowania sztucznych implantów takich jak endoproteza.

Istotą „biologicznej rekonstrukcji” jest również minimalizowanie urazu operacyjnego. Innymi słowy, tak planuje się technikę zabiegu operacyjnego, aby cięcia były minimalne oraz nigdy nie uszkadzały ważnych struktur anatomicznych. Większość operacji wykonuje się techniką artroskopową, a jeżeli to niemożliwe, wykonuje się mininwazyjne cięcia, przeprowadzając operację w wąskich dojściach z asystą kamery artroskopowej lub mikroskopu. Ubytki chrząstki stawowej naprawiane są poprzez wszczepienie matryc (tzw. skafoldów) z komórkami macierzystymi, których celem jest wytworzenie nowej chrząstki stawowej w miejscu jej ubytku.

Eksperyment w materiałach telewizyjnych

Doniesienia medialne

Dzień Dobry TVN
Emisja:  14 marca 2018
Link do materiału źródłowego

Fakty TVN
Emisja:  18 stycznia 2017
Link do materiału źródłowego

Pytanie na śniadanie TVP2
Emisja:  27 grudnia 2017
Link do materiału źródłowego

WAŻNA INFORMACJA

Eksperyment medyczny nie jest i nie może być refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia stąd wszelkie koszty spoczywają na pacjencie.

Więcej informacji oraz zapisy na wizytę wstępną

Zgłoszenia i informacje

Jeśli masz pytania odnośnie omawianego projektu, prosimy o skorzystanie z formularza poniżej w celu kontaktu z nami.

Ocenę możliwości przyjęcia pacjenta do udziału w projekcie wydaje Kierownik BJRD – dr n. med. Bogusław Sadlik.

W celu umówienia się na pierwszą wizytę konsultacyjną prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta w Szpitalu św. Łukasza:

   +48 33 819 95 10
   +48 33 815 11 13

Kto może wziąć udział w projekcie badawczym?

Udział w projekcie

 1. Pacjent w wieku 45-70 lat, wskaźnik masy ciała (BMI) <35 kg/m2
 2. Zmiany w stawie kolanowym zakwalifikowane według skali Kellgren’a-Lawrence’a
  (K-L) jako II lub III stopnia, zgodnie z rentgenem. W drugim stawie kolanowym: stopień nasilenia K-L wynosi 0 lub I.
 3. Ubytek o pełnej grubości chrząstki o powierzchni co najmniej 2 cm2 w badaniu MRI.
 4. Pacjent ma stabilny staw kolanowy lub jest po udanym zabiegu rekonstrukcji
  więzadeł. Jeśli nie, naprawa więzadeł musi zostać wykonana przed, w trakcie lub w ciągu 6 tygodni po leczeniu chrząstki.
 5. Pacjent ma pełny zakres ruchu uszkodzonego stawu kolanowego lub co najwyżej
  10 ° ograniczenia wyprostu i zgięcia.
 6. Pacjent określa swoje dolegliwości bólowe na skali bólu VAS > 3.
 7. Pacjent jest skłonny i zdolny do udzielenia pisemnej, świadomej zgody na udział
  w badaniu i do spełnienia wszystkich wymogów dotyczących badań, w tym do udziału we wszystkich wizytach kontrolnych i ocenach oraz pooperacyjnym procesie rehabilitacji.

Jakie badania należy mieć ze sobą przy pierwszej wizycie u lekarza?

Wymagane badania

 • kompletną dokumentację medyczną
 • badanie RTG obu stawów kolanowych na stojąco
 • badanie MRI (koniecznie wykonane na rezonansie 3.0 T – tylko takie badanie ma wartość diagnostyczną przy uszkodzeniach chrząstki)
 • badania krwi: morfologia, OB, CRP, poziom kwasu moczowego

Skierowania na badania można również otrzymać na pierwszej wizycie natomiast
wydłuży to proces ewentualnej kwalifikacji do zabiegu, ponieważ nie możemy
zagwarantować możliwości wykonań wszystkich badań jednego dnia.

Czy na pewno możesz się zgłosić do projektu?

Główne przeciwwskazania

 1. Pacjent, który nie spełnia kryteriów włączenia.
 2. Czynny nowotwór zgłaszany w wywiadzie medycznym, którego leczenie
  zakończyło się mniej niż 5 lat temu.
 3. Szpotawość lub koślawość kończyny powyżej 5 stopni.
 4. Aktywne ostre lub przewlekłe zakażenie.
 5. Alergia na antybiotyki stosowane w hodowli komórkowej.
 6. Chroniczne stosowanie steroidów, w tym NLPZ.
 7. Każda inna choroba lub stan, które mogą zmienić dokładność wyników badań (w tym reumatoidalne zapalenie stawów, choroby endokrynologiczne, takie jak cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, choroby tarczycy, choroby tkanki łącznej, takie jak kolagenoza, osteoporoza, przewlekła niewydolność nerek, borelioza).
 8. Alergia na materiały zoonotyczne.
 9. Pacjent z chorobami serca, które uniemożliwiają udział w badaniu klinicznym.
 10. Pacjent, który przyjmował kortykosteroidy lub leki cytotoksyczne, immunosupresyjne lub immunomodulujące w ciągu ostatnich 30 dni.
 11. Pacjent ma znaną historię zakażenia HIV, HBV lub HCV (pozytywny test laboratoryjny)
 12. Kobieta w ciąży lub karmiąca piersią. Także kobieta w wieku rozrodczym, która odmawia zastosowania skutecznej antykoncepcji w trakcie badania.
 13. Pacjent ma przeciwwskazania do wykonania badania MRI.
 14. Pacjent jest uzależniony od alkoholu lub narkotyków.
 15. Pacjent z zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, które uniemożliwiają udział w badaniu klinicznym
 16. W ciągu ostatnich 6 miesięcy od podpisania zgody na udział w badaniu pacjent był zaangażowany w jakiekolwiek inne badania naukowe obejmujące zażywanie leków, które mogłyby mieć wpływ na wynik obecnego badania.

Szpital św. Łukasza S.A.
ul. Bystrzańska 94B
43-309 Bielsko-Biała
+48 33 819 95 10
rejestracja@lukasza.pl

Biological Joint Reconstruction Department
ul. Bystrzańska 94B
43-309 Bielsko-Biała
 +48 33 819 95 73
bjrd@lukasza.pl
katarzyna.kolano@bjrd.pl